DeFi - Lending Protocols, Compound, and Wrapped Tokens (S04E05)


DeFi - Lending Protocols, Compound, and Wrapped Tokens (S04E05)

شیر یا خط فصل چهار - قسمت پنجم

اقتصاد غیر متمرکز DeFi

پروتکل‌‌های وام‌دهی


در این قسمت به بررسی سیستم های وام‌دهی غیر‌متمرکز پرداختیم و آن را با سیستم وام دهی سنتی مقایسه کردیم. تاریخچه و مثال هایی از وام‌دهی در حوزه ی بلاکچین را برشمردیم. به توکن های Wrapped و استفاده از آنها به عنوان وثیقه اشاره کردیم و در آخر وام دهی در حوزه ی دیفای را با بررسی پروژه ی Compound تشریح کردیم.

 • (۳:۲۰) چرا به سیستم های وام دهی نیاز داریم؟
  • بازار کارا
  • تخصیص مناسب منابع مالی
  • وام دهی به عنوان آجر سازنده ی ساز و کار های پیشرفته تر مالی
 • (۱۱:۲۶) تاریخچه وام دهی در دنیای بلاکچین
  • پروژه ی BTCJAM یک مثال ابتدایی از وام دهی بلاکچینی
 • (۱۵:۰۳) مدل های مختلف وثیقه گذاری در سیستم های وام دهی بلاکچینی
 • (۱۷:۰۰) وام دهی در بانکداری سنتی چگونه است؟
  • وام دهی در حوزه دیفای چه برتری نسبت به مدل سنتی دارد؟
 • (۲۲:۲۴) مثال های دیگری از وام دهی در حوزه رمزارز ها و مشکلات آنها
 • (۲۷:۰۰) وام دهی در حوزه ی دیفای چگونه است؟
  • استفاده از ایده ی استخرسازی یا Pooling در وام دهی غیرمتمرکز
 • (۳۶:۰۰) پروژه ی Compound در حوزه ی وام دهی غیرمتمرکز
 • (۳۷:۰۰) وثیقه های مختلف در پروژه های وام دهی غیرمتمرکز
  • توکن های معرف کوین های خارج از شبکه ی اتریوم مانند WBTC و renBTC
  • توکن WETH چیست و چه استفاده ای دارد؟
 • (۴۵:۳۰) چه کسانی در استخرهای وام دهی نقدینگی قرار میدهند و چرا؟
 • (۴۷:۱۵) ریسک های سیستم های وام دهی غیرمتمرکز چیست؟
 • (۵۲:۰۰) بیش وثیقه گذاری یا Over-Collateralization در وام دهی غیر متمرکز چیست؟
  • متغیر C-Factor در پروژه ی Compound چه نقشی بازی می کند؟

حاضرین این جلسه: