Ethereum Restaking & EigenLayer | اثبات سهام بازگشتی و آیگن‌لیر (S07E02)


Ethereum Restaking (S07E02)

شیر یا خط فصل هفتم - قسمت دو

بررسی مفهوم Restaking در اتریوم و پروتکل Eignlayer


در این قسمت، نگاهی دقیق به پروتکل Eignlayer خواهیم داشت که اخیراً در شبکه اصلی اتریوم راه‌اندازی شده است. همچنین، به بررسی مفاهیم ایده Restaking در اتریوم می‌پردازیم.

توضیحات این اپیزود:

 • مقدمه و معرفی
 • مرج ماینینگ در دنیا Proof of Work
 • خلاصه ای از Proof of Stake و محدودیت شراکت افراد به عنوان یک Verifier
 • الگوریتم RANDAO و تاثیر آن در Proof of Stake اتریوم
 • انواع Reward های متفاوت برای Validatorها در Proof of Stake اتریوم
 • بررسی Liquid Staking و چرایی نیاز به آنها
 • ریسک های Liquid Staking و شباهت آن به مشکل مالی امریکا در ۲۰۰۸ (Rehypothecation)
 • تاریخچه Restaking
 • کاربرد های Restaking
 • چگونگی کار کردن EignLayer در لایه پروتوکل
 • مدل امنیت اقتصادی در EignLayer برای AVS ها
 • خلاصه بر Puffer Protocol
 • مقایسه Native Restaking با Liquid Restaking
 • جمع بندی

لینک های این اپیزود: