Ethereum Dencun Upgrade (S07E01)


Ethereum Dencun Upgrade (S07E01)

شیر یا خط فصل هفتم - قسمت یک

هارد فورک دِنکُن (Dencun) و تاثیر آن در پروتکل اتریوم


در این اپیزود، ارتقاء Dencun در شبکه اتریوم و EIP هایی که همراه با این ارتقاء فعال می‌شوند، مثل EIP-4488 رو با جزئیات مورد بحث قرار دادیم.

توضیحات این اپیزود:

 • مقدمه و معرفی
 • صحبت درباره دوره توسعه بلاکچین و قرارداد‌هوشمند با سالیدیتی ۱۴۰۲
 • چرایی نیاز به ارتقاء در شبکه اتریوم
 • نحوه نام‌گذاری ارتقاء ها در شبکه اتریوم
 • تغییرات ارتقاء Dencun
 • بررسی EIP-4488 و KZG commitments
 • بررسی بهبود PortoDank Sharding و خلاصه ای بر نحوه کارکرد راهکار های لایه دو رول‌أپ
 • صحبت درباره جدایی لایه اجرا و اجماع در اتریوم
 • بررسی ارتقاء های مرتبط با لایه اجماع
 • بررسی ارتقاء های مرتبط با لایه اجرا
 • صحبت درباره یونی‌سواپ نسخه ۴ و EIP-1153
 • صحبت درباره permit و مدل های حمله و فیشینگی که از آن استفاده میکنند
 • جمع بندی

لینک های این اپیزود: