EIP-1559 Let it Burn (S05E02)


EIP-1559 Let it Burn (S05E02)

شیر یا خط فصل پنجم - قسمت دوم

EIP1559 و ساختار فی در شبکه اتریوم


در این قسمت ساختار فی در بلاکچین اتریوم را شرح دادیم. نحوه‌ی انتخاب تراکنش‌ها توسط ماینرها و حراج قیمت اولی را بررسی کردیم. از معایب و دلایل لزوم تغییر این مدل صحبت کردیم و در نهایت EIP-1559 را شرح دادیم و گفتیم چگونه ساختار پرداخت فی در شبکه‌ی اتریوم را دگرگون می‌کند.

توضیحات این اپیزود:

 • لزوم پرداخت فی در شبکه‌های غیرمتمرکز
 • دلیل محدود سازی حجم بلاک ها
 • فی در اتریوم به چه مواردی ارتباط دارد
  • گس و قیمت گس
  • محدودیت بلاک گس در نسخه‌ی فعلی اتریوم
  • جدول گس مربوط به Opcode ها و تغییرات آن در طول زمان
  • مقایسه گس مصرفی مورد نیاز برای محاسبات و حافظه
 • مدل فعلی پرداخت فی در شبکه‌ی اتریوم (First Price Auction)
 • مدل‌های دیگر حراجی
 • مشکلات سیستم فعلی پرداخت فی در اتریوم
  • کارا نبودن سیستم فعلی به لحاظ اقتصادی
  • مشکلات رابط کاربری (برای کاربر و والت و اکسچنج)
   • مدل پیش بینی متامسک برای قیمت گس
 • لزوم تغییر در مدل فعلی و EIP 1559
 • شکسته شدن فی به Base Fee و Miner tip
 • base fee چیست؟
  • در چه شرایطی تغییر می‌کند
  • تابع تغییر بیس فی
  • چرا بیس فی سوزانده میشود؟ آیا راهکار دیگری وجود دارد؟
 • نیاز به اضافه شدن مکانیزمی برای سنجش میزان شلوغی شبکه
 • سایز متغیر بلاک ها (تارگت بلاک لیمیت و ماکس بلاک لیمیت)
 • رابطه‌ی Max Fee با Base Fee چیست؟
 • Miner tip یا Priority fee چیست؟
 • پیامد های EIP 1559
  • کم شدن درآمد ماینرها (جستجو برای پیدا کردن منابع درآمد دیگر)
  • فشار deflationary بر اتر
  • لزوم پرداخت اتر برای تراکنش ها
  • آیا تغییری در MEV خواهیم داشت؟

لینک های این اپیزود: