EIP (Ethereum Improvement Proposals) & Updating the Chain (S05E01)


EIP (Ethereum Improvement Proposals) & Updating the Chain (S05E01)

شیر یا خط فصل پنجم - قسمت اول

فرایند به‌روز‌رسانی پروتکل اتریوم


در این قسمت به چرایی نیاز به تغییر و بروزرسانی در محیط های مختلف نظیر نرم افزارهای سازمانی و نرم افزار های متن باز پرداختیم و روند بروزرسانی ها در اتریوم را از ایده تا اجرا بررسی کردیم.

توضیحات این اپیزود:

 • لزوم و مراحل تغییر در ساختار و روند های هر سازمان
 •  تفاوت های ساختاری پروژه های متن باز (open source) با سازمان‌های عادی
 • تاریخچه‌ای از ساختار تغییرات و تکامل در پروژه‌های متن باز 
 • ساختار تکاملی زبان پایتون. Python enhancement proposal یا PEP
 • ساختار تکاملی بیت کوین. Bitcoin Improvement Proposal یا BIP
 • ساختار تکاملی اتریوم. Ethereum Improvement Proposal یا EIP چیست و چرا به آن نیاز داریم؟
 • اولین EIP1، EIP چیست؟ توسط چه کسانی نوشته شد؟ هدف از این EIP چیست؟
 • مواردی که یه EIP باید داشته باشد تا مورد قبول اولیه واقع شود.
 • ملاحظات امنیتی (Security Consideration) یکی از موارد لازم هر EIP چیست و چگونه به EIP1 اضافه شد
 • دسته‌ بندی و انواع مختلف EIP ها
  • Standard Track
  • Meta EIP
  • Informational EIP
 • دسته بندی Standard Track ها : Core, Networking, Interface, ERC
 • چالشی‌ترین نوع EIP ها یا Core EIP ها
 • کارکرد ERC ها چیست و چرا به آنها نیاز داریم
 • استاندارد توکن ERC20 چیست؟ چرا از این EIP در توکن ها استفاده می‌شود؟
 • روندی که یک EIP از ایده تا نهایی شدن و پیاده سازی باید طی کند
 • بازیگران اصلی در EIP ها:
  •  EIP Champion 
  • ویرایشگران (EIP Editors)
  • متخصصان فنی (Core Developers)
  • مراحل یک EIP:
  • ایده (Idea) یک EIP چگونه و کجا مطرح می‌شود؟ چه کسی مسئول توضیح دادن آن است؟
  • ویرایشگران یا EIP Editor ها چه کسانی هستند و مسئولیتشان چیست؟
  • چه زمانی یک EIP به پیش‌نویس (Draft) تبدیل می‌شود
  • فراخوانی نهایی یا last call چیست؟
  • با چه شرطی یک EIP از فراخوانی نهایی به حالت نهایی یا Final تبدیل می‌شود
  • حالت های stagnant, withdraw, living برای EIP ها
 • گروه EIP Improvement Process یا EIPIP
 • جلسات متخصصان اتریوم یا All Core Dev Call چیست؟
 • کلاینت های مختلف اتریوم (Geth, OpenEthereum, Nethermind و غیره)
 • پروسه‌ی فورک های سخت یا hard fork های اتریوم
 • فورک های سخت اتریوم کدام دسته از EIP ها را شامل می‌شوند؟
 • تاریخچه از نحوه‌ی تصمیم‌گیری در مورد هاردفورک های اتریوم
 • گروه Cat Herders چه کسانی هستند و در فرآیند تغییرات اتریوم چه نقشی بازی می‌کنند؟
 • پروسه‌ی یک Core EIP از ابتدا تا قرار گرفتن در یک هاردفورک
 • شرط اصلی برای قبول شدن یک core EIP : پیاده سازی آن توسط ۳ کلاینت مختلف اتریوم
 • نوشتن Test Case و Security Review
 • محیط تست اولیه یا Dev Net چیست؟ YOLO اولین Dev Net موجود
 • پیاده سازی تغییرات در تست نت های مختلف اتریوم برای پیاده سازی تست های نهایی
 • تصمیم‌گیری برای پیاده سازی و زمان یک هاردفورک در اتریوم و اینکه چه EIP هایی را شامل می‌شود
 • تفاوت های مکانیزم تغییرات و تکامل در بیت کوین و اتریوم در سطح شبکه
 • آیا تصمیم‌گیری ها در اتریوم متمرکز است؟ لزوم این نحوه‌ی تصمیم‌گیری در اتریوم چیست؟

لینک های این اپیزود: