Scalability, The Blockchain's Bottleneck - Part 2 (S06E02)


Scalability, The Blockchain's Bottleneck - Part 2 (S06E02)

شیر یا خط فصل ششم - قسمت دوم

مقیاس‌پذیری گلوگاهی در بلاکچین‌ها (۲)


در این قسمت راهکارهای مقیاس‌پذیری در بلاکچین‌ها از طریق تغییر مدل اجماع و راهکارهای لایه دومی را بررسی کردیم و به طور مختصر مزایا و معایب آن‌ها را شرح دادیم.

توضیحات این اپیزود:

 • مروری بر اپیزود قبل
 • تغییر در مدل اجماع راه‌حلی بر مقیاس پذیری
  • مدل Proof of Authority
  • مدل Delegated Proof of Stake
  • مدل اجماع بلاکچین Avalanche
  • مدل DLT
 • بررسی مدل‌های اجماع متفاوت به لحاظ مرکزیت و مقیاس پذیری
 • راهکارهای لایه دومی در بلاکچین‌ها چیست؟
 • کانال‌های پرداخت یک طرفه اولین راهکار لایه دومی
 • شبکه های پرداخت یا Payment Networks
 • مزایا و معایب شبکه‌ی لایتنینگ به عنوان مهم‌ترین شبکه‌ی پرداخت لایه دومی
 • State channel ها راهکاری شکست خورده در مقیاس‌ پذیری
 • Side chain ها چگونه به مقیاس پذیری کمک میکنند
 • Commit chain ها چیستند و به مقیاس پذیری کمک میکنند
 • شبکه‌ی Polygon نمونه‌ای از یک Commit Chain
 • در دسترس بودن اطلاعات یا Data Availability مشکل بزرگ اکثر راهکارهای لایه دومی
 • مدل اقتصادی و مشوق های سیستمی دیگر مشکل راهکارهای لایه دومی
 • Rollup ها چگونه به این مشکلات پاسخ دادند؟
 • ‌‌Rollup ها راهکارهای اصلی مقیاس پذیری در اتریوم
 • Optimistic Rollup ها چگونه کار میکنند؟
 • Zero-Knowledge Rollup ها یا ZK-Rollup ها چگونه کار میکنند؟
 • مزایا و معایب این ۲ راه حل چیست؟

لینک های این اپیزود: