Coronalysis - Capitalism is Critically Sick (S03E05)


Coronalysis - Capitalism is Critically Sick (S03E05)

شیر یا خط - فصل سوم - قسمت پنجم

ویژه نوروز 1399 - کرونا


این برنامه به اثرات ویروس کرونا (کوید-19) و دلایل سقوط بازارهای رمزارز و بازارهای اقتصادی جهانی، آینده این بازارها، فرصت های ایجاد شده برای کارهای راه دور و درآمدزایی و موضوعات دیگر به بحث و تبادل نظر می پردازد.

  • کریپتو چگونه می تواند به خیریه ها در یاری رساندن به افراد نیازمند در وضعیت فعلی کمک کند؟
  • تفاوت بازارهای سهام و کریپتو در جلوگیری از سقوط های ناگهانی
  • آیا این سقوط بازار کریپتو و رمزارز مسبوق به سابقه است؟
  • کدامیک از این بازارها 24 ساعته هستند؟
  • امید ها به بازار رمزارز ها علیرغم سقوط فعلی
  • آشفتگی بازار و تاثیر جنگ قیمتی نفت
  • نقش PlusToken و موتور BitMex در ریزش بازار رمزارز
  • زیرساخت های دور کاری در دنیا چگونه است؟

چارت سقوط های بازار سهام و رمز ارزها

۲۶ اسفند ۱۳۹۸

16 March 2020